Wspólnicy Lawyers' Service. Kancelarii Adwokacko - Radcowskiej J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c., w ostatnich latach brali czynny udział m.in. w następujących konferencjach naukowych/debatach. Byli autorami m.in. poniższych publikacji:

 • kwiecień 2016 r.

  Wydatki oskarżyciela posiłkowego i ich pełne rozliczenie – postępowanie karne, czy cywilne? - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UJK, Warszawa (autorzy: J. Omielianczuk, Z. Pyt).

 • kwiecień 2015 r.

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Sejm RP, UJK, Warszawa

 • kwiecień 2014 r.

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Modele ochrony praw człowieka: amerykański i europejski. Sejm RP, UJK, Warszawa

 • kwiecień 2013 r.

  Prawo jednostki a prawo sąsiedzkie - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UJK, Warszawa (autor: J. Omielianczuk).

 • kwiecień 2013 r.

  Nadużycie prawa cywilnego procesowego - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UJK, Warszawa (autor: Z. Pyt).

 • listopad 2012 r.

  Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP. Sejm RP, Warszawa

 • czerwiec 2012 r.

  Odrębność umowy o zakazie konkurencji – uwagi na tle polskiego kodeksu pracy (art. 1011-1014), Publikacja pokonferencyjna IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łucku (autor: J. Omielianczuk).

 • kwiecień 2012 r.

  Poręczenie za dług – nowy sposób na uszczuplenie środków na ochronę zdrowia - Publikacja pokonferencyjna Sejm RP, UW, UJK, Warszawa (autorzy: J. Omielianczuk, Z. Pyt).

 • marzec 2008 r.

  Międzynarodowa konferencja naukowa, Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie

 • listopad 2007r

  Spotkanie dyskusyjne (charakter zamknięty) z udziałem ekspertów holenderskich na temat prawa własności, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa.

 • wrzesień 2007 r.

  Umowa usług eksportowych jako alternatywa legalizacji pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców niebędących obywatelami UE – w: Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy pod red. Rafała Biskupa, Małgorzaty Ganczar, Lublin (współautor: J. Omielianczuk, Z. Pyt).

 • marzec 2007 r.

  Cywilnoprawne aspekty wynagradzania szkód powstałych w związku z zabiegiem medycznym – Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego „Науковий ВІСНИК” (autor: J. Omielianczuk).

 • luty 2007 r.

  Należyta staranność w stosunku zobowiązaniowym na gruncie przepisów polskiego kodeksu cywilnego – Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego „Науковий ВІСНИК” (autor: Z. Pyt).

 • luty 2007 r.

  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – rozważania na temat instytucji actio pauliana i jej miejsce w kulturze prawnej Ukrainy i Polski. Publikacja pokonferencyjna XIII Naukowo-Praktycznej Konferencji Regionalnej „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie", Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (autor: Z. Pyt).

Adwokat
Zbigniew Pyt

(+48) 506 213 824
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radca Prawny
Justyna Omielianczuk

(+48) 608 183 909
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lawyers' Service.
Kancelaria Adwokacko - Radcowska
J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c.
ul. Wyszyńskiego 2 lok. 12
15-888 Białystok

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 17:00
Czwartek: 7:30 - 17:00
Piątek: 7:30 - 17:00
Inne dni - umawiane telefonicznie