Reprezentujemy Naszych Klientów przed Sądami Powszechnymi, Administracyjnymi, oraz Sądem Najwyższym, jak również przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Naszym Klientom pomagamy na gruncie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego i ZUS,
 • prawa budowlanego,
 • prawa obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • prawa medycznego,
 • prawa samorządu terytorialnego,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa wekslowego,
 • prawa pracy,
 • prawa autorskiego,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa międzynarodowego.
 • prawa własności przemysłowej,
 • spraw dotyczących wywłaszczeń na podstawie tzw. dekretu Bieruta (dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z dnia 26 października 1945 roku, Dz.U. z 1945r. Nr 50, poz. 279),
 • windykacji należności.
Copyright (c) Lawyers' Service. Kancelaria Adwokacko-Radcowska J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c.