W celu zapewnienia jak najszerszego spectrum obsługi Naszych Klientów nawiązaliśmy współpracę z Partnerami specjalizującymi się w dziedzinach finansowo – księgowych w tym także z prawnikami zagranicznymi.

Justyna Omielianczuk – Radca Prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów w zakresie zagadnień prawa cywilnego (w tym m.in. ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego), handlowego i gospodarczego, jak również prawa pracy. Doświadczenie zdobywała pracując w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną między innymi podmiotów medycznych, produkcyjno – handlowych, energetycznych. Posiada bogate doświadczenie między innymi w tworzeniu umów, negocjacjach, oraz  zakładaniu spółek prawa handlowego.
Odbyła praktykę w Wydziale Prawa Państwowego i Administracyjnego Departamentu Legislacyjno – Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie uczestniczyła w jego codziennych działaniach, takich jak przygotowywanie opinii o aktach prawnych czy przygotowywanie notatek na posiedzenia Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów. Prowadziła zajęcia z prawa handlowego i prawa pracy w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku (nazwa obecna).
Na bieżąco uczestniczy w konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych organizowanych  przez główne ośrodki naukowe w Polsce jak i poza jej granicami. Posługuje się językiem polskim i angielskim (Legal English).

Zbigniew Pyt – Adwokat, specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów w zakresie zagadnień prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych umów o roboty budowlane/projektowe, oraz spraw ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników, w tym także pod kątem prawa upadłościowego), jak również prawa handlowego i zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał obsługując jeden z urzędów administracji państwowej, a także pracując w kancelariach prawnych, prowadząc kompleksową obsługę prawną między innymi podmiotów z branży projektowej, budowlanej i developerskiej (w tym sprawy według procedur i warunków kontraktowych FIDIC, oraz sprawy wywłaszczeń nieruchomości). Posiada także doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży IT.
Odbył praktykę w Wydziale Prawa Państwowego i Administracyjnego Departamentu Legislacyjno – Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prowadził zajęcia z prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Na bieżąco uczestniczy w konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, organizowanych przez główne ośrodki naukowe w Polsce, jak i poza jej granicami. Posługuje się językiem polskim i rosyjskim.

Copyright (c) Lawyers' Service. Kancelaria Adwokacko-Radcowska J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c.