Lawyers' Service

Kancelaria Adwokacko - Radcowska

Justyna Omielianczuk, Zbigniew Pyt

spółka cywilna

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • PRAWO WŁASNOŚCI I INNNE PRAWA RZECZOWE w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
  • nabycia i utraty prawa własności/współwłasności, zasiedzenia, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności (gruntowe, osobiste przesyłu), zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteka)
 • ZOBOWIĄZANIA w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
  • wykonania bądź skutków niewykonania umów wzajemnych takich jak umowa sprzedaży, najmu/dzierżawy, o dzieło/roboty budowalne, pożyczki, przewozu/spedycji, ubezpieczenia
  • dochodzenia roszczeń majątkowych i niemajątkowych
 • SPADKI w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
  • stwierdzenia nabycia spadku
  • roszczeń z tytułu zachowku
  • wspólności majątku spadkowego i działu spadku

Skarga Pauliańska

  w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
 • ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika
 • ochrony przed czynnościami fraudacyjnymi dłużnika
 • zaskarżania działań zmierzających do pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

 • rozwody (bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem winy) i separacje
 • sprawy o alimenty i kontakty z dziećmi
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • podziały majątku małżeńskiego

Prawo medyczne

  w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
 • roszczenia z zakresu naruszenia praw pacjenta
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za tzw. błąd medyczny

Prawo handlowe
i gospodarcze

 • zakładanie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych
 • sporządzanie aktów prawa wewnętrznego spółek
 • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym
 • opiniowanie i doradztwo

Prawo pracy
i ZUS

 • ustalenie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • dyskryminacja, mobbing
 • wypadek przy pracy
 • zakaz konkurencji
 • urlopy macierzyńskie
 • świadczenia emerytalno-rentowe
 • ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego

Prawo administracyjne
i budowlane

 • Prawo Zamówień Publicznych
 • proces inwestycyjny nieruchomości
 • sprawy służb mundurowych
 • odwołania od decyzji
 • postępowania sądowoadministracyjne

PRAWO KARNE

 • przestępstwa pospolite
 • przestępstwa gospodarcze
 • przestępstwa karno-skarbowe
 • cyberprzestępczość

Roszczenia konsumentów
w sprawach kredytów frankowych (CHF)

Adwokat
Zbigniew Pyt

(+48) 506 213 824
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radca Prawny
Justyna Omielianczuk

(+48) 608 183 909
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lawyers' Service.
Kancelaria Adwokacko - Radcowska
J. Omielianczuk, Z. Pyt s.c.
ul. Wyszyńskiego 2 lok. 12
15-888 Białystok

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 17:00
Czwartek: 7:30 - 17:00
Piątek: 7:30 - 17:00
Inne dni - umawiane telefonicznie